Splošni pogoji

1) Splošni prodajni pogoji podjetja

Splošni prodajni pogoji urejajo pogodbena razmerja med TIPS d.o.o (v nadaljevanju: »TIPS«) in kupcem blaga ter storitev (v nadaljnjem besedilu »kupec«) iz prodajnega programa TIPS, razen kadar se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Splošni prodajni pogoji - SI
General sales conditions - EN

2) Splošni nabavni pogoji podjetja

Splošni nabavni pogoji podjetja TIPS d.o.o. so sestavni del vsakega naročila, pogodbe, sporazuma, dogovora ali pravnega posla med TIPS d.o.o. in dobaviteljem, razen kadar se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Splošni nabavni pogoji - SI
General purchasing conditions - EN
General purchasing conditions - DE (EN)

3) Splošni pogoji za pogodbeno proizvodnjo

Splošni pogoji pogodbene proizvodnje TIPS d.o.o. urejajo razmerja med dobavitelji in kupci pri prodaji blaga ter storitev med TIPS d.o.o. (v nadaljevanju »prodajalec«) in poslovnim partnerjem (v nadaljevanju »kupec«), razen kadar se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

Splošni pogoji za pogodbeno proizvodnjo - SI
General conditions for contract manufacturing - EN
General conditions for contract manufacturing - DE (EN)