Sofinanciranje

1. JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANFORMACIJO MSP (P4D C19 2020)

V sklopu Javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) je podjetje TIPS d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje projekta ''Digitalna transformacija podjetja TIPS d.o.o.''.

Namen projekta je izvedba digitalne transformacije podjetja TIPS d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

Cilji operacije so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
  • izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
  • dvig digitalnih kompetenc zaposlenih,
  • izboljšanje izkušnje kupca,
  • izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
  • spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
  • dvig kibernetske varnosti,
  • dvig števila predlogov za inovacije.

Predvideno sofinanciranje projekta: 99.810,00 EUR.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.