Patenti

Patentirane rešitve za varnost, zmanjšanje stroškov uporabe, vzdrževanja in porabe energije.
Prepričani smo, da naš način dela in osredotočenost na vaše potrebe najboljše odražajo patentirane rešitve iz zadnjega časa.

 

Mehanizem upravljanja parkirne zavore pri vleki

Ta patentirani sistem omogoča odpust parkirne zavore na osnovi potega oziroma potiska vlečne naprave. S tem smo odpravili možnost človeške napake in tudi nekatere druge pomanjkljivosti dosedanjega bolj preprostega sistema, možnost poškodbe zavore in/ali ljudi, blaga ali opreme zaradi nenadzorovanega premika ter povečano ali neenakomerno obrabo zavornih oblog in pnevmatik. Ohranjene pa so seveda vse dosedanje prednosti: negativna zavora, standarden priklop vlečne rude, dvignjen položaj in krmiljenje z rudo.

Mehanizem za spreminjanje višine potniških stopnic

Patentirani mehanizem ima serijo inženirskih rešitev, ki prispevajo k popolni paralelnosti dviga platforme – ta zagotavlja obremenitve konstrukcije v predvidenih mejah in preprečuje ukrivljanje in druge poškodbe ogrodij, ki lahko onemogočijo uporabo stopnic. Odstranitev hidravličnih komponent v funkciji spreminjanja višine pomeni višjo zanesljivost sistema. Hidravliko smo v zaprtem sistemu ohranili na podpornem sistemu zaradi razbremenilnega mehanizma za dviganje in spuščanje platforme, kar omogoča vgradnjo manjšega električnega motorja, s tem pa tudi manjšo porabo energije.

Paralelogramsko stopnišče s sistemom nagiba pohodnih površin za povečanje delovnega območja

Standard EN 12312-1 dovoljuje nagib stopnic +/- 3° od horizontalne lege. S patentirano rešitvijo smo pri modelu s 17 stopnicami uspeli povečati razpon za več kot 30 %: to pomeni 2,4 - 3,8 m namesto dosedanjih 2,4 - 3,5 m. Ta povečani razpon omogoča, da z istimi potniškimi stopnicami lahko strežemo tako vsem izvedenkam Boeinga B737 z višino praga 2,46 – 2,79 m kot vsem izvedenkam Airbusa A318-319-320-321 z višino praga 3,43 – 3,73 m.

Ploščad za prevoz oseb z zmanjšanimi gibalnimi sposobnostmi

Naprava za prevoz potnikov z omejeno sposobnostjo gibanja na teleskopskih potniških stopnicah omogoča prevoz potnika na invalidskem vozičku (ali na pomožnem sedežu naprave) z letališke platforme do vstopa v letalo in obratno. Stopnišču sledi v vsej dolžini, torej je v vseh položajih enako odmaknjen od roba pohodne površine in se na delu stopniščne platforme poravna z nivojem platforme, tako da se voziček enostavno potisne s prevoznega platoja ali na njega. Voziček ima zložljiv podest in varnostno ograjo, s čimer omogoča hrambo na stopniščni platformi, ko voziček ni v uporabi. Ko voziček ni v uporabi, je stopnišče popolnoma prazno in omogoča potnikom nemoten prehod. Pogon je električen in deluje mehko, tako da se potnik počuti varno in sproščeno. Varnostne funkcije so vgrajene.